Konsultacje Urzędu  Rozwój gminy

Konsultacja Projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022-2030.

Celem konsultacji społecznych jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym i podmiotom gospodarczym złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu "Projekt Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022-2030".

Konsultacja zakończona 2022-04-21

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja Projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022-2030.

Opis

Celem konsultacji społecznych jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym i podmiotom gospodarczym złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu "Projekt Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022-2030".

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadza się w następujących formach:
1) Otwarte spotkania – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 24 marca 2022r. w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie – sala konferencyjna pok. nr 2.
I spotkanie – o godzinie 10.00
II spotkanie – o godzinie 12.30.
Program spotkania zakłada prezentację projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022 – 2030 a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertami oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
2) pisemnie – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji,
3) pisemnie oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie (decyduje data wpływu do Urzędu) z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, Sekretariat, pok. nr 12,
b) pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn
c) pocztą elektroniczną na adres: um@szczebrzeszyn.pl, lub poprzez system ePUAP, adres skrytki pocztowej Urzędu: /umszczebrzeszyn/skrytka.
1) Badań ankietowych, zgłoszonych przez interesariuszy w toku opracowywania diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
2) Badań sondażowych wybranej grupy mieszkańców zebranych w toku opracowywania diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 3 – 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1057), w związku z Uchwałą nr XX/282/2021 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu jej konsultacji.

Obszar tematyczny

Rozwój gminy

Administrator konsultacji

Beata Trochimiuk

Termin konsultacji

2022-03-17 - 2022-04-21

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-06-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-03-17
2022-03-17

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022- 2030
Termin
2022-03-17 - 2022-04-21
Koniec konsultacji: 2022-04-21

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022- 2030

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 380 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022- 2030

Do góry