Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

W związku z przeprowadzeniem Konsultacji społecznych projektu „Strategia Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022-2030” na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/282/2021 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 25 sierpnia 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 pozycja 3688) – rozdział II ustęp 4 punkt 3 w załączeniu przekazuję Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Sekretarz Miasta i Gminy
/-/ Beata Trochimiuk

Więcej na stronie:  

# Nazwa Opis
1 SRG Szczebrzeszyn 2022-2030 Raport z konsultacji społecznych.doc  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022- 2030

Opiniowanie dokumentu:


Projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022- 2030

Punkt konsultacji zakończony: 2022-04-21

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry